Dziękujemy

Świadectwo - panorama czasu pandemii

To akcja, której celem jest stworzenie wirtualnego archiwum stanu izolacji. Akcja społecznościowa, na przekór narzuconego odosobnienia, stać się ma działaniem jednoczącym zbiorowość wokół głównego celu jakim jest podziękowanie rzeszy ludzi na całym świecie, dzięki którym ten, zdawałoby się apokaliptyczny czas, paradoksalnie staje się źródłem nadziei. 

Dziękujemy – portret nadziei.

W wyniku publicznej zbiórki materiałów fotograficznych i wideo, powstać ma panorama złożona z setek nadesłanych fotografii i rejestracji - portretów konkretnych ludzi, często naszych sąsiadów, dzięki którym ten czas da się przeżyć. Dosłownie i w przenośni. Ma to być zbiorowy portret budujący poczucie wiary w człowieka, dającej nadzieję na przyszłość. Izolacja sprzyja refleksji: jeśli tym, co stanowi o naszym człowieczeństwem jest solidarność, ofiarność, poświęcenie i empatia, podziękujmy tym, którzy te cechy uosabiają. Stwórzmy tę panoramę razem.

Akcja ma charakter publiczny i docelowo powszechny. Pierwszym etapem było stworzenie trailera.

Do tej pory wsparli akcję udzielając głosu: Olga Bołądź, Adam Ferency, Joanna Fidler – Sierzputowska, Janusz Gajos, Olga Szostak Janicka, Mateusz Janicki, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Marek Kondrat, Robert Makłowicz, Takakuwa Masatsugu, Aleksandra Pisula, Anita Sokołowska, Wiktor Loga-Skarczewski, Borys Szyc, Jerzy Trela, Grzegorz Turnau, Hanna Turnau, Piotr Vienio Więcławski

Trajler animowali: Tomek Głodek i Mateusz Barski, stronę internetową wykonał Mirosław Sznajder, a niezwykłą muzykę z palimpsestem słów „Dziękuję” zawdzięczamy Mariannie Janickiej. 

W materiale wykorzystano fragment filmu Adama Ustynowicza  ''Chopin. The Space Concert'' a zdjęcia są autorstwa Soichi Noguchi, JAXA, członka wyprawy 22/23 do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS, 2010 (zdjęcia dzięki uprzejmości NASA) który na orbicie słuchał… Chopina.

Teraz kolej na Was - zapraszamy do współpracy!

Izolacja / akcja: rejestracja 

Wariant 1

Zapraszamy do przesyłanie na stronę aptekagallery.com zdjęcia, serii fotografii lub krótkiego wideo rejestrujących w formie portretu osoby, które chcecie uwiecznić. Od pracowników służby zdrowia po wolontariuszy z sąsiedztwa. Liczymy na fotografie lub  wideo, wykonane telefonem, aparatem, kamerą. Technika nie ma tu szczególnego znaczenia – chodzi o emocje. Materiał przesłany na stronę, stanie się częścią mozaiki tworzącej niezwykłą panoramę, która będzie prezentowana w sieci, ale też, docelowo, ma stanowić fragment spektakularnego mappingu i projekcji wielkoformatowej na największym placu Europy na Rynku Krakowskim w czasie, kiedy wreszcie przestrzeń publiczna zostanie uwolniona. Oby niebawem.  

Wariant 2

Jeśli stan izolacji nie pozwoli Wam na rejestrację konkretnego bohatera, proponujemy wykonanie zdjęcia czy kilkusekundowej rejestracji obrazu z telewizora lub laptopa. Scena czy kadr ma przedstawiać relację z Polski lub z dowolnego miejsca na świecie, którego tematem jest ofiarność ludzi w walce z pandemią. Ważne: rejestrowany fragment obrazu z monitora ma mieć charakter działania autorskiego  co wyklucza działanie typu: print screen.  Portrety bohaterów tych relacji staną się kolejnym elementem mozaiki – tym razem o charakterze metaforycznym. To ma być dokumentacja zapośredniczona przez medium, tym samym podkreślająca stan izolacji, w którym massmedia stają się częścią naturalnego otoczenia, swego rodzaju pandemicznego mikrokosmosu, kapsuły czasu zarazy. 

Świadectwo - panorama czasu pandemii – wirtualna galeria

Towarzyszącym akcji wątkiem jest projekt wirtualnej galerii. Galerii prac dokumentujących refleksje czasu izolacji. Ma to być swego rodzaju „selfi w stanie odosobnienia” choć w tej części projektu wybór artystycznej ekspresji, forma i treść, zależą wyłącznie od twórcy.  

Celem projektu wystawy w wirtualnej galerii jest stworzenie kroniki naszych czasów utkanej z mini-narracji dotyczące stanu izolacji, odosobnienia. Na stronie aptekagallery.com mają być gromadzone prace nadsyłane przez wszystkich chętnych, którzy zechcą się podzielić swoimi impresjami, przemyśleniami, wspomnieniami, obawami i nadziejami. Ekspozycja w hybrydowej, wirtualnej formie gromadzić ma dzieła wykonane w dowolnej technice: od fotografii, przez animację, wirtualne rzeźby w 3D, formy w technologii VR – wirtualnej rzeczywistości, etiudy muzyczne, krótkie formy literackie jak esej, mini-reportaż, sentencja.

Nadesłane prace mają stworzyć wirtualną galerię oddziałującą na emocje widzów, którzy będą mogli wejść w wirtualną strukturę i w sposób interaktywny korzystać z zasobów galerii. 

Wystawa będzie stworzona w sposób analogiczny do wystaw w realnych przestrzeniach galerii. Z nadesłanych prac zostanie wybrany zbiór tworzący swego rodzaju meta narrację moderowaną przez kuratora. Wystawa - wirtualna ekspozycja poszczególnych prac eksponowanych jak w rzeczywistej galerii z podaniem nazwisk twórców, gromadzić ma prace dotyczące egzystencji w izolacji widzianej z różnych perspektyw. 

Ta hybrydowa forma łącząca to, co osobiście doświadczone z tym co zapośredniczone, ma tworzyć mozaikę będącą świadectwem współczesnego doświadczenia, w którym realność miesza się z tym, co wirtualne.

Akcja ma mieć charakter międzynarodowy, tym samym będąc odzwierciedleniem naszych czasów, w sposób symboliczny budującą panoramę współczesności w ujęciu jednostkowym, prywatnym, lokalnym i globalnym.

Dane techniczne

W tej kategorii prac dopuszcza się wszelkie formy artystycznej ekspresji: fotografię, wideo, fotoreportaż, animację, utwory muzyczne i literackie: esej, wiersz, cytat, sentencja.

Ilość zdjęć implementowanych do bazy danych to maksimum 5 sztuk; 

Materiał wideo, esej, utwór muzyczny nie może trwać dłużej niż 3 minuty, tekst czytany maksymalnie 3 minuty, tekst pisany: 1 strona A4. 

Materiał tworzony w sieci ma być emitowany na stronie Apteka Janicki Gallery oraz w mediach społecznościowych. 

Trailer towarzyszący akcji, można obejrzeć na stronie aptekagallery.com lub youtube: https://youtu.be/hMy2fejIphc oraz w mediach społecznościowych.

Zapraszamy

Indicates required field

Świadectwo - panorama czasu pandemii - projekt społeczny - non profit

Po zapoznaniu się z informacją dotyczącą projektu, deklaruję w nim udział i przesyłam swoją pracę w kategorii:

Kategoria *
Tylko jeden plik.
Limit 10 MB.
Dozwolone rozszerzenia: gif, jpg, jpeg, png, tif.
Maksymalna liczba plików: 5.
Limit 50 MB.
Dozwolone rozszerzenia: gif, jpg, jpeg, png, tif.
Tylko jeden plik.
Limit 50 MB.
Dozwolone rozszerzenia: avi, mov, mp4, ogg, wav, webm.
Tylko jeden plik.
Limit 50 MB.
Dozwolone rozszerzenia: gif, avi, mov, gz, rar, tar, zip, mp4, ogg, wav, webm.
Tylko jeden plik.
Limit 50 MB.
Dozwolone rozszerzenia: mp3, ogg, wav.
Tylko jeden plik.
Limit 50 MB.
Dozwolone rozszerzenia: doc, pdf, zip, rar, rtf, txt, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Tylko jeden plik.
Limit 50 MB.
Dozwolone rozszerzenia: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, rar, svg, tar, zip.
Po wypełnieniu tego pola, Moje dzieło zostanie opublikowane pod wpisanym pseudonimem.

Uwaga!

Wzięcie udziału w projekcie Świadectwo - panorama czasu pandemii  jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższych warunków: 

zgoda1
Udzielam fundacji AYA Found nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na czas nieoznaczony, na korzystanie z mojego materiału na terytorium całego świata, w zakresie niezbędnym do realizacji projektu pt. Świadectwo - panorama czasu pandemii.*
Zgoda2
Zgoda3
Zgoda4

Organizacja: Apteka janicki gallery / Galeria i! / AYA Found / Kraków 2020 PL

Nie jestem robotem:

10 + 10 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.